Hulevesien hallinta pihakiveyksellä Reviewed by Momizat on . Hulevesien hallinta - veden ohjaaminen pihakivillä Yleisimmin vesiä liikutellaan ja ohjaillaan kiveyksen kaadoilla. Yleinen periaate on ohjata vedet pois rakenn Hulevesien hallinta - veden ohjaaminen pihakivillä Yleisimmin vesiä liikutellaan ja ohjaillaan kiveyksen kaadoilla. Yleinen periaate on ohjata vedet pois rakenn Rating: 0

Hulevesien hallinta pihakiveyksellä

Hulevesien hallinta – veden ohjaaminen pihakivillä

Yleisimmin vesiä liikutellaan ja ohjaillaan kiveyksen kaadoilla. Yleinen periaate on ohjata vedet pois rakennusten läheisyydestä. Vähimmäiskallistus rakennuksesta poispäin  on 2% eli 2 cm per metri, mutta suurempi kallistus on suositeltava. Etenkin kostea loskainen aika on hankala minimikallistusten alueilla, kun vesi sitoutuu lumeen ja tuntuu, ettei vesi poistu mihinkään. Jäätyessään loska muodostaa polannetta ja joka edelleen hankaloittaa hulevesien kulkeutumista myöhemmillä suojakeleillä.

Kourut, kourulaatat ja kourut pihakivistä

Jos on tarpeen kuljettaa vesiä maan päällä hallitusti pitempiä matkoja niin erilaiset kourut ja kourulaatat tai pihakivistä ladotut koururakenteet ovat hyvä lisä vesien hallinnan keinovalikoimaan. Kourun valinnassa kannattaa huomioida liikkuminen kourun yli, onko sille tarvetta? Jos kourun yli liikutaan niin kannattaa turvallisuuden vuoksi valita matalareunainen kourulaatta tai rakentaa pihakivistä riittävän laaja-alainen painanne, jonka kapasiteetti riittää kuljettamaan syntyvät vesimäärät ja jonka oli on luontevaa liikkua kävellen tai vaikkapa pyöräillen.

Kourut3Reunakiveykset hulevesien hallinnassa

Vesiä voidaan ohjata kiveyksen kaadoilla reunakiviä vasten ja kuljettaa haluttuun sijaintiin saakka, jossa vesi voidaan ohjata imeytymään tai viipymään ja puhdistumaan. Reunakivilinjoihin voi jättää riittävän pitkiä ”rakoja” kohtiin, joista veden halutaan ohjautuvan reunakivilinjan toiselle puolen. Kapeat, vain muutamia kymmeniä senttejä leveät aukot ovat alttiita tukkeutumaan tuulen tai veden mukana kulkeutuvista roskista, joten aivan pieniin aukkoihin ei kannata tyytyä. Aukkojen kohdalla pihakiveyksen pintaa on syytä kallistaa reilummin, jotta vesi ohjautuu tehokkaasti sinne minne sen on suunniteltu virtaavan. Kiveyksen reuna voidaan tukea reunakivillä myös siten, että pihakiveyksen ja reunakiven yläpinta ovat samalla tasolla tai reunakiven yläpinnan korko on mieluummin hieman alempana kuin pihakiveyksen yläpinta. Tällä tavoin rakentaen hulevedet pääsevät imeytymään esteettä kiveystä ympäröiville alueille, johon voi sijoittaa viivytystilavuutta vaikkapa hulevesipainanteiden tai sadepuutarhan muodossa.

Läpäisevät kiveykset osana hulevesien hallintaa

Pihakiveyksiä voidaan rakentaa myös läpäisevänä kiveyksenä. Tällöin kiveys läpäisee vettä joko saumoistaan tai sekä saumoista että kiven läpi. Läpäisevä kivi on riisikakkumaista huokoista betonia, josta vesi pääsee valumaan esteettä läpi kiveyksen läpäiseviin pohjarakenteisiin. Läpäisevien kiveyksien pohjarakenteessa käytetään läpäiseviä kiviaineksia eli kiviaineksessa ei saa olla hienoainesta mukana. Suosituksena on, että kiviaineksena käytetään vesiseulottuja kiviaineksia, etenkin silloin, kun on tarpeen maksimoida kiveyksen pohjarakenteen kantavuutta. Läpäisevissä kiveyksissä pohjarakenteen huokostilavuutta voidaan käyttää hulevesien viivytystilavuutena. Läpäisevällä tai osittain läpäisevällä maapohjalla vesiä voidaan myös imeyttää syntypaikalleen. Läpäisemättömällä pohjalla hulevedet johdetaan viivytyksen jälkeen suunnitellusti syntypaikaltaan eteenpäin.

hulevesikivi


Pidä luonnosta huolta ja viivytä hulevesiä syntypaikallaan

Olennaista on myös miettiä, mitä hulevesille tapahtuu. Johdetaanko vedet nopeinta reittiä kaivojen kautta putkiin? Kaivoon katoamisen jälkeen vesi on poissa silmistä ja poissa mielestä. Nopea vesien pois johtaminen on omiaan kuivattamaan maa-alueita ja pehmeikoillä liian tehokas kuivatus johtaa maan painumiin. Hulevesien käsitteleminen syntypaikoillaan, viivyttäminen ja imeyttäminen, ylläpitää luonnollista vedenkiertoa, jota on syytä tukea vähäisiltäkin tuntuvilla, mutta niin merkityksellisillä toimilla. Kun hulevesi viipyy syntypaikallaan pitempään, hulevesitulvat  harvinaistuvat, eroosio vähenee ja pienvesien keskivirtaama pysyy tasaisemmin normaalilla, hyvällä tasolla. Luonto hyötyy ihmisen ohella hallitusti johdetuista hulevesistä.

kastelukaivo

Pienvedet, purot ja niiden eliöstö, esimerkiksi taimenet ovat tyytyväisiä hulevesien viivyttämisen ja puhdistamisen eteen tehdyistä toimista. Syksykutuisten taimenien mätimunat sinnittelevät läpi talven purojen soraikoissa. Virtaaman ylisuuret vaihtelut ja eroosiossa irtoava kiintoaines ja hulevesien sisältämät epäpuhtaudet  ovat jatkuva uhka suojelluille kalakannoille. Keväällä kuoriutuvat poikaset tarvitsevat soraikkoja ja kivikoita suojakseen. Tukkeutuva soraikko ei toimi turvallisena elinympäristönä elämän alkutaipaleella, eikä kutualustana  syksyisin.

hulevesi

Imeytetty hulevesi pitää yllä pihapiirin vihreyttä ja vähentää keinokastelun määrää. Hulevesien hallinnan rakenteista syntyy kustannuksia, mutta samalla voidaan ajatella, että vesijohtoveden käyttö kastelussa vähenee ja kasteluun käytetty työmääräkin vähenee. Lähes merkityksettömiltä tuntuvilla toimilla on suuret kerrannaisvaikutukset, kun ajatellaan isoa kuvaa. Pienistä hulevesipuroista syntyy suuria virtoja. Jokaisen kiinteistön toimilla on merkitystä. Otetaan tarkastelualueeksi vaikkapa Porvoonjoen vaikutuspiirissä olevat kiinteistöt joen 140 km:n pituisella matkalla. Jokainen osaltaan voi vaikuttaa siihen, että maksimoiko veden poistumista hulevesi- tai sekaviemäreiden kautta vai hakeeko vaihtoehtoisia tapoja kiinteistöllään syntyvien vesien hallitsemiseksi. Järkevillä sadevettähyödyntävillä ratkaisuilla on mahdollista säästää rahaa pitkällä aikavälillä, ja luontokin kiittää.

Lisätietoja ja linkkejä hulevesiaiheisin:
www.rudus.fi/hulevesi
Hulevedet pihassa – RudusPiha Pinterest
RuduPiha Blogi – läpäisevät päällysteet

 

© Rudus. Kaikki oikeudet pidätetty.

Scroll to top