Miksi sijoittaisin pihaan? Reviewed by Momizat on . Talo on rakennettu, mutta piha vielä tekemättä. Piha olisi kiva rakentaa, mutta se maksaa. Olemme koonneet neljä hyvää syytä, miksi sijoittaisit pihaan. Turvaa Talo on rakennettu, mutta piha vielä tekemättä. Piha olisi kiva rakentaa, mutta se maksaa. Olemme koonneet neljä hyvää syytä, miksi sijoittaisit pihaan. Turvaa Rating: 0

Miksi sijoittaisin pihaan?

Talo on rakennettu, mutta piha vielä tekemättä. Piha olisi kiva rakentaa, mutta se maksaa. Olemme koonneet neljä hyvää syytä, miksi sijoittaisit pihaan.

Turvaa omaisuutesi arvo ja talosi rakenteet

Pihan kunto vaikuttaa kiinteistön hintaan. Suurin osa rakennusten kosteusvaurioista syntyy perustusten kautta, ei vuotavasta katosta. Asianmukainen salaojitus ja vedeneristeet turvaavat rakenteita, mutta myös pihan pintarakenteilla on merkitystä. Perus periaatteena on, että kosteus johdetaan pois rakennusten seinustoilta. Näin vesi ei aiheuta haittaa rakennuksille.

Turvallinen piha ympäri vuoden

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja huolella rakennettu piha huomioi käyttäjien turvallisuuden ympäri vuoden. Portaat ja kulkuväylät ovat turvallisia liikkua, kun vettä ja jäätä kerääviä painanteita ei pääse muodostumaan. Päällystetyt alueet ovat pitkäikäisiä, kun pohjatyöt on tehty huolella ja kaadot suunniteltu toimiviksi. Liukastumisen, kompastumisten ja muiden tapaturmien riskit vähentyvät oleellisesti, kun keskeiset alueet valaistaan asianmukaisesti. Hankalilla jäätävillä keleillä kulkuväyliä on syytä hiekoittaa liukkauden torjumiseksi.

Hyvinvointia viihtyisästä ympäristöstä

Piha tarjoaa käyttäjälleen sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Luonnon ja rakennetun vihreän ympäristön merkitystä ihmisille terveyteen on tutkittu ja todettu, että kasvilajistoltaan monimuotoinen ympäristö vähentää allergioita ja tukee terveellistä elämää. Vihreä ympäristö rauhoittaa, virkistää sekä alentaa stressiä. Jo muutaman minuutin oleskelu puistossa alentaa verenpainetta. Pihan kasvillisuus parantaa ilman laatua ja alentaa melua. Kasvit sitovat ilman epäpuhtauksia, pienhiukkasia, ja antavat suojaa paahteelta ja tuottavat happea. Tässäkin mielessä pihan kasvilajistolla ja kasvien sijainnilla on merkitystä. Piha tarjoaa puitteet yhdessäoloon perhepiirissä tai naapuruston kesken ja ylläpitää sekä tukee sosiaalista hyvinvointia.

 

Järkevät ratkaisut tuovat säästöjä

Eräs kokonaisuuden kannalta tärkeä juonne pihan ja puutarhan rakentamisessa ovat hulevedet. Kattovesiä voidaan hyödyntää kasteluvetenä ja näkyvänä vetenä puutarhassa. Vesijohtovettä ei kulu pihan kasteluun kuin äärimmäisen kuivuuden aikaan, jos silloinkaan. Nykyisin ollaan kovin usein siinä tilanteessa, että päällystettyjen alueiden vedet ja kattovedet ohjataan nopeinta reittiä hulevesijärjestelmiin ja viemäreihin, jolloin käy helposti niin, että luontaisen kaltainen vedenkierto vähenee. Piha-alueet kuivuvat ja sen myötä kasteluntarve kasvaa.

Hulevedet pitäisi saada viipymään syntypaikoillaan, mahdollisuuksien mukaan imeytymään ja suodattumaan ennen kuin ne hitaasti virtaisivat ojien ja purojen kautta laajempiin vesistöihin. Tämänkaltainen vesien hallinta taittaisi tulvahuippuja ja myöskin vähentäisi vesistöjen ympäristökuormitusta. Merkittävä parannus saavutettaisiin jo sillä, että hulevesiä ohjattaisiin kovilta pinnoilta nurmikoille, istutusalueille ja imeytyspainanteisiin imeytymään. Kasteluntarvetta voi siis vähentää onnistuneilla ratkaisuilla ja oikeilla kasvivalinnoilla.

Jokainen piha, puutarha ja puisto toimivat osana vihreän verkostoa. Mitä monimuotoisempia, monilajisempia kasvillisuudeltaan ja olosuhteiltaan pihoista ja puutarhoista teemme, sitä enemmän tulemme edistäneeksi hyönteisten, lintujen ja eläinten elinmahdollisuuksia. Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja luonto ja lompakkomme kiittää samalla kuin itsekin hyödymme viisaista, vihreistä ja viihtyisistä valinnoistamme.

Pihaan sijoittaminen ei mene hukkaan

Pihaan sijoittaminen tuottaa moninaisia hyötyjä. Pihainvestointi tuottaa taloudellista hyötyä, edistää terveyttä ja turvallisuutta, ja jopa luonto hyötyy. Ota ammattilaiset avuksi pihan suunnitteluun ja rakentamiseen, ja sijoita laadukkaampaan elämään. Laadukas piharakentaminen näkyy viihtyisyydessä, elämisen laadussa ja ylläpitää sekä nostaa kiinteistön arvoa. Oikein toteutettu uusi piha tai vanhan pihan perusparantaminen suojaa kiinteistön rakenteita ja jatkaa sen käyttöikää.

Mielenkiintoista tietoa pihan vaikutuksesta kiinteistön hintaan löytyy muun muassa Inari Janssonin (2010) tutkimuksesta: Piharakentamisen vaikutus kiinteistöhintoihin – kiinteistövälittäjien arvonmäärityksiä” (PDF).

 

© Rudus. Kaikki oikeudet pidätetty.

Scroll to top