Pihakivien käyttö – tuotteen paksuus Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_154" align="alignnone" width="1423"] Torino -kivet ovat 60 mm paksuja ja niitä voi käyttää autopihallakin.[/caption] Pihakivien käyttö – [caption id="attachment_154" align="alignnone" width="1423"] Torino -kivet ovat 60 mm paksuja ja niitä voi käyttää autopihallakin.[/caption] Pihakivien käyttö – Rating: 0

Pihakivien käyttö – tuotteen paksuus

Torinokiveys

Torino -kivet ovat 60 mm paksuja ja niitä voi käyttää autopihallakin.

Pihakivien käyttö –julkaisusarjasta apuja pihakivien valintaan

Kiveys on kaunis ja toimiva päällysteratkaisu oleskelualueiden, aukioiden ja kulkuväylien käsittelyyn. Kiveämällä polut, terassit ja pihatiet syntyy luontevaa jatketta sisätiloille ja lisätilaa laadukkaaseen asumiseen. Kiven valinta voi tuntua haasteelliselta, koska tarjolla on hyvin laaja valikoima erilaisia tuotteita moninaiseen käyttöön. Pihakiviksi on tarjolla muun muassa liuskekiviä, graniittisia päällystetuotteita ja betonikiviä sekä – laattoja, joiden asennustavat ja käyttösuositukset vaihtelevat tuotteen pintakäsittelyn ja mittojen mukaan. Avaan ’Pihakivien käyttö’ -julkaisusarjassa kivien valinnan periaatteita, joiden avulla on helppoa päätyä onnistuneeseen lopputulokseen.

Tavoitteena laadukas, kestävä pihakiveys

Pihakiven valinnan lähtökohtana tulee olla kestävä, laadukas lopputulos. Piharakenteet rakennetaan huolella tehtyjen pohjien varaan, jolloin routivuus, pohjien painuminen tai vesi pinta- tai pohjarakenteessa eivät tule aiheuttamaan ongelmia. Pohjatöiden ja materiaalien laadussa sekä kerrospaksuuksissa ei voi oikaista helpoimman kautta ja vastaavasti pyrkiä paikkaamaan pohjien laatutason alenemaa päällystetuotevalinnoilla. 60 mm ja 80 mm paksuista kivistä tehdyissä kiveyksissä esiintyy routanousua molemmissa yhtälailla, jos pohja jää routivaksi.

Tarkkaa harkintaa käyttäen voi tinkiä massojen vaihdosta omakotipihan syrjäisillä kävelyalueilla, esimerkiksi puutarhapoluilla, jossa routanousu ei tuota merkittäviä ongelmia, eikä myöskään hankaloita alueen käyttöä tai vaaranna päällystetuotteen kestävyyttä käyttörasituksen ollessa vain satunnaista kävelyä ja kottikärryjen työntelyä. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon se mahdollisuus, että kiveys tulee uudelleen asennettavaksi joidenkin vuosien välein, jos kokonaisuus elää ja saumat lähtevät avautumaan kivien liikkuessa. Kivien etuna on, että ne voidaan nostaa maasta, harjata puhtaaksi sauma- ja asennushiekasta sekä asentaa aina uudelleen joko entisille sijoilleen tai kierrättää kivet uuteen käyttökohteeseen.

Pohjien tasalaatuisuus, kantavuus, tiiviys ja routimattomuus palkitaan pitkäikäisenä, tyylikkäänä, suunnitellussa korkotasossaan pysyvänä kiveyksenä, josta myös vedet ohjautuvat pois suunniteltujen kaatojen mukaisesti. Kiveysalueiden ja polkujen pohjat kannattaa teettää jo rakennuksen pohjarakentamisen yhteydessä, jolloin kustannukset pysyvät kurissa ja samalla syntyy kaikki kulkuväylät pintoja vaille valmiiksi.

Valitse oikean vahvuiset tuotteet oikeisiin paikkoihin

Pihan kivituotteet valitaan käyttötarkoituksen, muodon, värin ja pintakäsittelyn perusteella. Väreistä, pinnoista ja muodoista kirjoitan myöhemmin. Kivettävän alueen käyttötarkoitus voi vaikuttaa tuotteen asennustapaan. Tässä esimerkkinä toimii vaikkapa yleisesti kävely- ja oleskelualueille maavaraisesti asennettava liuskekivi. Jos liuskekiviä halutaan käyttää autopihalla niin lisää kantavuutta ja kestävyyttä on haettava asentamalla tuote massan varaan massasaumattuna.

  • Noin 30 mm paksut betoni- ja graniittilaatat asennetaan betonirungolle maakostean betonin varaan.
  • Paksuudeltaan noin 50 mm betonilaatat sekä 30-50 mm paksut liuskekivet soveltuvat maavaraiseen asennukseen kävelyalueille; pihapolkuihin ja patioihin, joissa ei ole koneellista kunnossapitoa. Sahaamalla valmistetut graniittilaatat suositellaan asennettavan massan varaan massasaumattuna.
  • 60 mm paksut betonikivet soveltuvat omakotipihoihin ja kestävät henkilöautoliikenteen sekä satunnaisen raskaankin liikenteen.
  • 80 mm paksuja betonikiviä suositellaan koneellisen kunnossapidon alueille ja ne kestävät toistuvamman raskaammankin liikenteen.
  • Raskaasti liikennöidyille alueille soveltuvat maavaraisesti asennettuna 80 mm paksut tai sitä paksummat betonikivet sekä alkaen 80 mm paksut, kauttaaltaan lohkotut graniittipäällysteet. Sahaamalla valmistettavat graniittituotteet suositellaan asennettavan massan varaan massasaumattuna.
  • Erittäin kovaa kulutusta vaativiin kohteisiin valitaan suojatiekäyttöön valmistettuja betonikiviä tai graniittituotteita.

Huomionarvoinen asia on myös alueen ylläpito, esimerkiksi lumitöissä auraamiseen käytettävä kalusto. Jos lumityöt tehdään koneellisesti, on koneiden koko syytä ottaa huomioon kiven paksuudessa, kiveyksen mitoituksessa ja väylien leveydessä työn sujuvuuden ja päällysteen kestävyyden takaamiseksi.

Rudus Formentobetoni- ja graniittipäällysteillä voidaan toteuttaa rajattomasti erityyppisiä kokonaisuuksia vaihteleviin käyttötarkoituksiin. Kiveyksissä yhdistellään sekä betoni- että graniittituotteita, mikä lisä muuntelumahdollisuuksia entisestään. Jokaiseen kohteeseen on mahdollista luoda persoonallinen, paikallisuutta tukeva kiveyskokonaisuus.

Sijoitus piharakentamiseen maksaa itsensä takaisin

Pihakiveys on kannattava sijoitus. Kivetty sisäänkäynti luo arvokkuutta ja laatumielikuvaa. Tutkimusten mukaan harkiten tehty piharemontti nostaa kiinteistön arvoa niin, että tehty sijoitus tuottaa heti voittoa myyntitilanteessa. Edustava piha lyhentää myös kiinteistön myyntiaikaa. Piharemonttiin kannattaa ryhtyä kovin itsekkäistäkin syistä. Millä muulla tavoin saa elämänlaatuaan kohotettua enemmän kuin sijoittamalla ympäristöön, jossa jatkuvasti oleilee tai asustaa? Asuinympäristö ja piha on läsnä lähes jokaisessa eletyssä päivässä. Pihan kulkuväylien kiveämisen myötä hiekan, kuran sekä roskien kantautuminen sisätiloihin vähenee oleellisesti, joten aikaa vapautuu enemmän myös elämästä nauttimiseen.

Suomalaisiin oloihin suunnitellut Rudus Formento maisematuotteet

Rudus on ollut betonin kanssa tekemisissä jo yli 100 vuotta. Ruduksella betonikiviä on valmistettu 40 vuotta, laattoja sekä muita betonituotteita vieläkin kauemmin. Tuotevalikoima on suunniteltu suomalaisiin sääoloihin sekä maisemaan sopivaksi. Kehitystyötä uusien tuotteiden ja ratkaisujen parissa tehdään jatkuvasti paremman ja monimuotoisemman ympäristön puolesta.

Jaani Turunen

© Rudus. Kaikki oikeudet pidätetty.

Scroll to top