Pihakivien käyttö – kiven koko ja sivumitat Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_185" align="alignleft" width="1419"] Kartanosarjan kivillä päällystetty taloyhtiöpiha.[/caption] Erityyppiset kivet soveltuvat muotonsa [caption id="attachment_185" align="alignleft" width="1419"] Kartanosarjan kivillä päällystetty taloyhtiöpiha.[/caption] Erityyppiset kivet soveltuvat muotonsa Rating: 0

Pihakivien käyttö – kiven koko ja sivumitat

Kaadot ohjaavat hulevesiä kaivoihin.

Kartanosarjan kivillä päällystetty taloyhtiöpiha.

Erityyppiset kivet soveltuvat muotonsa ansiosta eri käyttötarkoituksiin toisia malleja paremmin. Pehmeästi mutkittelevia käytäviä on helpointa rakentaa kaarevareunaisista, suhteellisen pienikokoisista Klassikko-, Milano- tai Verona -kivistä. Isot laatat, esimerkiksi 400x400x50 ja 500x500x50 mm tai Tosca-laatat, soveltuvat esimerkiksi terassikalusteiden alle, koska niillä saadaan aikaan yhtenäisempi, vähemmän saumaa sisältävä pinta, jolloin kalusteiden jalat eivät jää keikkumaan saumakohtiin niin helposti. Kalusteita valitessa on hyvä miettiä kalusteen jalkojen soveltuvuutta suhteessa alustaan, jolla kalusteita tullaan käyttämään tai jos kalusteet ovat olemassa niin kivivalinnalla voi vaikuttaa yhdistelmän käytettävyyteen.

Kiveyksen reunan muodon voi leikata kivisahalla toistamaan valittua muotokieltä tai kivimallin, ladonnan ja pihan muotokielen voi sovittaa yhteen niin, että leikkaamiselta vältytään jopa kokonaan. Kysymys on valinnoista, kuinka kiveys halutaan toteuttaa ja miltä sen halutaan näyttävän.

Huomioi tuotevalinnassa asennuspohjan pinnan muodot ja niiden vaihtelu

Pihan muodoissa on muistettava huomioida myös pinnan muodot eli korkotason vaihtelut. Jos pinnan muodot vaihtelevat huomattavasti lyhyellä matkaa, niin on syytä valita pienikokoinen pihakivi, joka toistaa pohjan muodot luontevasti. Suuret laatat vaativat tasaisen, tasakaatoisen asennusalustan tai korkeintaan pitkällä matkalla rauhallisesti tapahtuvia kaatojen muutoksia. Tilannetta avaa tutustuminen wc- ja pesutilojen laatoitukseen tai keittiön tai muiden huonetilojen lattian laatoitukseen. Sielläkin laattakoko pienenee, kun tsiirrytään seiniltä lattioille ja etenkin, jos tehdään jyrkempiä kaatoja lattiakaivoja kohti.

Sivumitaltaan pienet kivet ovat kevyitä käsitellä ja ne taipuvat jouhevammin kaareviin muotoihin sekä myötäilevät paremmin myös asennusalustan pinnan muotoja. Pienet kivet ovat alttiimpia painumaan pistemäisen kuorman alla. Samasta syystä ne ovat kestävämpiä kuin vastaavan paksuiset, sivumitaltaan suuremmat kivet. Tämä on hyvä tiedostaa, jos on tarpeen maksimoida kivien kestävyyttä. Kiven paksuudella ei ole merkitystä, jos pohja on tehty asianmukaisesti kantavaksi ja tiivistetty huolella täysin joustamattomaksi.

Pienestä koosta seuraa se, että kivi on hitaampi asentaa. Valmista pintaa ei synny yhtä nopeasti kuin kädessä pysyvällä suuremmalla kivellä. Pienet kivet ovat alttiimpia liikkumaan rasituksen alla kuin suuremmat kivet, ja tämä voi näkyä saumalinjojen suoruudessa. Pieniä kiviä käytettäessä saumaa syntyy neliötä kohden enemmän. Helposti rikkaruohottuvilla tai sammaloituvilla alueilla tämä on omiaan lisäämään hoitotyön määrää.

Isompi kivikoko vähentää kiveyksen saumojen määrää

Suuremmista kivistä tehdyssä kiveyksessä on vähemmän saumaa, josta johtuen kiveys on helpompi pitää puhtaana ja myös vapaana rikkaruohoista. Suurempi kivikoko tekee kiveyksen pinnasta selkeämmän ja rauhallisemman. Kivikoon kasvaessa kappaleiden paino kasvaa. Sivumitan kasvaessa kivien suhteellinen kestävyys heikkenee.

Yllätyksiltä välttyäkseen on syytä huomioida tuotteen paksuus, tuleva käyttö ja kunnossapito tuotteen paksuutta valittaessa. Tästä syystä 50 mm paksuja laattoja ei suositella maavaraisesti asennettuna ajoneuvoliikennekäyttöön tarkoitetuille alueille ja koneelliseen kunnossapitoon. Jotta isot laatat saadaan kestämään liikenteen rasituksia, kasvatetaan tuotteiden paksuutta. Tämän myötä kappalepaino kasvaa jopa niin, että vain koneellinen asennus on enää mahdollista.

Kivisarjat helpottavat kiveyksen sovittamista kohteeseen

Päällystekiviä myydään myös kivisarjoina, joissa on monta kokoa lajitelmana. Useamman kivikoon lajitelmia käyttämällä kiveys on helpompi sovittaa tiettyihin mittoihin kiviä leikkaamatta. Ladottaessa reunaa on helppo valikoida haluttuun mittaan parhaiten sopivimmat kivikoot käyttöön. Kivisarjoilla kiveykseen syntyy sattumanvaraisuutta, elävyyttä ja useampi kivikoko antaa mahdollisuus variaatioihin. Kivisarjat ovat helppoja tilattavia, kun eri koot ovat pakkauksessa valmiina lajitelmana. Tarvitsee vain tietää kivettävän alueen kokonaisneliömäärä.

 Ladontamallit ja ladontasuunta

Yleisohjeena kivien ladonnalle on, että pitkien näkymien suuntaisia yhtenäisiä saumalinjoja pyritään välttämään. Tämä siksi, että pitkissä saumalinjoissa näkyy herkästi ladonnan virheet tai vaikkapa pohjien painumisen aiheuttama kivien liikkuminen ja painumat. Pitkittäissaumat ohjaavat ihmisten kulkua, saavat meidät jouduttamaan askeleitamme eli liikkumaan nopeammin.

Yleisohjeet ovat yleisohjeita. Niiden ei pidä antaa rajoittaa luovuutta tai muodostua luontevan toteutuksen esteiksi. Joissakin tilanteissa on perusteltua toimia toisin. Hyvä esimerkki tästä on kaareviin muotoihin taipuvat käytävät. Kaarevissa, tasaleveissä käytävissä kivet ladotaan useampana rivinä käytävän pituussuuntaisesti, jotta haluttu muodot saadaan toteutettua helposti kiviä leikkaamatta.

Jos valmiista ladontamalleista ei löydy mieleistä, niin suuri kivimallivalikoima antaa lähes rajattomat mahdollisuudet varioida ja kehittää uusia ladontoja kivimalleja yhdistelemällä.

Kiveyksiä suunnitellessa pohditaan tehdäänkö kiveys täysin kivin vai reunat leikaten. Esimerkiksi käytävien leveys kannattaa mitoittaa täysien tai puolikkaiden kivien mukaan, jos mahdollista. Tällöin toteuttaminen on helpompaa sekä edullisempaa ja leikkaamiselta vältytään. Voidaanko valita kivimalli, joka toimii pihan muodoissa ja mitoituksessa niin, että leikkaamista syntyy mahdollisimman vähän? Kaareva muoto voidaan tehdä reuna leikkaamalla tai valitsemalla muotoon taipuva kivi, jolloin leikkaaminen vähenee tai kenties jää pois kokonaan.

Ruutuladontaa kannattaa välttää isoissa pinnoissa. Ruutuladonnassa syntyy yhtäläiset saumalinjat molempiin suuntiin. Etenkin pienillä neliönmallisilla kivillä toteutettuna ruutuladonta on hankala toteuttaa laadukkaasti. Ruutuladonta on hankala myös liikennerasituksen tai ylläpidon kannalta. Kivet eivät sitoudu paikoilleen, vaan pyrkivät liikkumaan ja vähitellen kiveys näyttää huolimattomasti ladotulta. Suositeltavampaa on käyttää suorakaiteen mallista kiveä, joka limittyy ladonnassa ja pinnasta tulee sidosteisempi ja vahvempi käytön aiheuttamille rasituksille.

Jaani Turunen

© Rudus. Kaikki oikeudet pidätetty.

Scroll to top